Zastavme hazard – Zastavme hazard

Čo sa deje s hazardom v Bratislave?

Bratislava
V máji 2015 bola spustená petícia za Bratislavu bez hazardných hier, ktorej cieľom bolo prijatie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by sa úplne zakázali herne a kasína v Bratislave. V tom čase zákon umožňoval zakázať všetky herne a kasína alebo žiadne. Drvivá väčšina poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy petíciu proti hazardu podpísala. Už v roku 2012 mesto žiadalo, aby bola do zákona o hazardných hrách pridaná možnosť regulovať hazardné hry podľa jednotlivých mestských častí. Tieto pripomienky však Ministerstvo financií SR zamietlo.

V júni 2016 bola petícia proti hazardu so 136.139 podpismi Bratislavčanov odovzdaná na magistráte hlavného mesta Bratislavy. Petičné hárky skoro s polovicou podpisov boli z magistrátu ukradnuté. Krádež vyvolala neuveriteľné pobúrenie a novelu zákona, ktorým sa zmenila hranica potrebného počtu podpisov pre Bratislavu a Košice z 30% obyvateľov na 15% obyvateľov. Petícia tak mohla byť zákonne prerokovaná. Drvivá väčšina poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy dokonca aj hlasovala za to, aby bola petícia vybavená tak, že sa jej vyhovie a hazard sa zakáže.

Po pár týždňoch zrazu bola situácia iná … a 17 poslanci zrazu za zákaz hazardu nehlasovali! Čo sa stalo s týmito poslancami za pár týždňov? Ako im majú veriť ich voliči ich iné sľuby?
Po opakovanom hlasovaní v marci 2017 bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie s účinnosťou od 1.5.2017, ktorým sa zakazovali všetky herne a kasína v Bratislave pričom tieto mali postupne zanikať, nakoľko mali vydané licencie na dobu určitú s rôznou dobou trvania. V čase prijatia tohto nariadenia sa v Bratislave nachádzalo 279 prevádzok (z toho 153 herní a kasín), v ktorých sa nachádzalo 746 výherných prístrojov, 2243 videohier a 83 elektromechanických ruliet, spolu 3072 zariadení.

K 31.12.2017 zanikli všetky licencie na výherné prístroje, ktoré sa nachádzali v herniach a zo 746 výherných prístrojov ostalo 396, ktoré sa nachádzajú v kasínach. Počet videohier klesol v januári 2018 na 1939 a počet elektromechanických ruliet na 14, pričom počet herných zariadení v Bratislave klesol o 23,5% na 2349. Kritici zákazu tvrdia, že dôvodom poklesu je novela zákona, ktorá zakazuje prevádzkovateľ výherné prístroje, videohry a elektro-mechanické rulety mimo herní a kasín, ktoré majú minimálne 12 takýchto zariadení.

Pravdou však je, že Bratislava je jediným krajským mestom na Slovensku, ktoré zaznamenalo pokles počtu herných zariadení. V ostatných krajských mestách klesol počet prevádzok o tretinu až o polovicu, no počet herných zariadení neklesol. V Košiciach ostal počet herných zariadení zachovaný, v iných mestách stúpol.

Obec

Prevádzok 2016

Zariadení 2016

Prevádzok 2018

Zariadení 2018

Banská Bystrica

65

494

35

575

Bratislava

279

3072

99

2349

Košice

177

1344

83

1344

Nitra

67

643

43

757

Prešov

62

566

38

610

Trenčín

59

440

31

499

Trnava

57

406

26

520

Žilina

78

637

43

764

V januári 2018 sa v Bratislave nachádzalo 99 herní a kasín, pričom väčšina z nich mala licencie platné do 31.12.2018. To znamená, že od januára 2019 mohlo v Bratislave ostať už len jedno kasíno s 54 hernými zariadeniami.

Od januára 2022 by bola Bratislava bez herní a kasín (dovtedy očakávame ešte 2 zmeny zákona o hazardných hrách).

Poslanci, ktorí nehlasovali za zákaz hazardu dali do rúk hazard lobby, prokuratúre a  Krajskému súdu v Bratislave zbraň, pre ktorú súd zákaz hazardu zrušil. Zrušenie zákazu hazardu začalo platiť okamžite. Môžu sa vydávať ďalšie licencie na herne a 

kasína. Hlavné mesto síce podalo kasačnú sťažnosť, ale ak Najvyšší súd SR nerozhodne do šiestich mesiacov, zákaz hazardu nestratí len účinnosť, ale aj platnosť. Potom už bude jedno ako súd rozhodne, lebo bude treba absolvovať celý proces zbierania petície a hlasovania o zákaze hazardu odznova.

Je úplne jedno, či budeme musieť znovu zbierať podpisy od začiatku.  Bratislava si zaslúži lepších poslancov, ako tých, ktorí odignorovali vôľu 136 tisíc Bratislavčanov!

Viedeň

Vo Viedni sa nachádza jedno kasíno s 294 automatmi a 42 ruletami. Okrem neho existuje asi desať kartových klubov, ktoré sa tiež nazývajú kasína, ale výherné prístroje, videohry a elektromechanické rulety sa v nich neprevádzkujú. Okrem toho existujú aj športové kluby, kde sa premietajú živé prenosy športových zápasov a v priestoroch týchto klubov sú umiestnené stávkové terminály, na ktorých je možné uzavrieť kurzovú stávku.

Brno

V Brne platí od 15.7.2017 vyhláška, ktorá reguluje hazardné hry podľa nového zákona 186/2016 Sb. o hazardních hrách. Táto vyhláška úplne zakazuje technické hry (u nás výherné prístroje, videohry, elektromechanické rulety). Povoľujú sa len 2 prevádzky, v ktorých je možné hrať bingo, živé hry (karty, kocky, živá ruleta) a turnaje malého rozsahu (kartové turnaje od 3 do 90 hráčov).

Porovnanie

Napriek tomu, že hazardné hry vo Viedni sú prísne regulované a koncentrácia výherných prístrojov, videohier a elektromechanických ruliet je len 2 zariadenia na 10 000 obyvateľov (28,1-krát menej ako v Bratislave), podľa rebríčka poradenskej spoločnosti Economist Intelligence Unit je Viedeň najlepším mestom pre život na svete. Budapešť sa v tomto rebríčku nachádza na lepšom umiestnení ako Bratislava. Viac hazardu v meste neznamená aj kvalitnejšie podmienky pre život.

Mesto Viedeň Brno Bratislava
Obyvatelia 1 714 227 379 527 425 923
Legálne prevádzky s automatmi 1 0 99
Legálne automaty 336 0 2349
Automaty / 10 000 obyvateľov 2.0 0.0 55.2

Porovnanie Bratislavy a iných miest:

 • Viedeň má 2 automaty na 10 000 obyvateľov, Bratislava 55 automatov na 10 000 obyvateľov. Od januára ich mohlo byť 54 na celé mesto.
 • Viedeň má 1 kasíno, kde sa dá hrať na automatoch a ruletách. Bratislava ich má 4 a k tomu ďalších 95 herní. Od januára mohlo ostať len jedno kasíno.
 • Viedeň s 1700 000 obyvateľmi má 336 automatov a ruliet. 4-krát menšia Bratislava ich má 2349. „Regulácia“ by ich nechala 1849 kým by nepribudli ďalšie.
 • Budapešť má 6 automatov na 10 000 obyvateľov, Bratislava 55 automatov na 10 000 obyvateľov. Od januára ich mohlo byť 54 na celé mesto.
 • Budapešť má 5 kasín, kde sa dá hrať na automatoch a ruletách. Bratislava ich má 4 a k tomu ďalších 95 herní. Od januára mohlo ostať len jedno kasíno.
 • Budapešť s 1700 000 obyvateľmi má 922 automatov a ruliet. 4-krát menšia Bratislava ich má 2349. „Regulácia“ by ich nechala 1849 kým by nepribudli ďalšie.
 • V Prahe s 1 300 000 obyvateľmi je povolených 101 kasín. 425 000 Bratislava má 99 herní a kasín.
 • V Brne si na výhernom automate, videohernom termináli ani elektromechanickej rulete nezahráte. V Bratislave ich ostalo 2349 a samotná hra je bez limitov.

Inteligentná 17-ka

 • Bratislava má 55 automatov na 10 000 obyvateľov. Ak by bol zákaz herní schválený na prvý raz, od januára by ich bolo menej ako 2 na 10 000 obyvateľov.
 • Bratislava má 55 automatov na 10 000 obyvateľov. Ak by prešla „regulácia“, ostalo by ich viac ako 43 na 10 000 obyvateľov kým by nepribudli ďalšie.
 • Viete si predstaviť len 1 kasíno pre Bratislavu? Ak by bol zákaz herní schválený na prvý raz, najbližšie 3 roky by sme ho mali. Ak by prešla „regulácia“, ostali by 4 kasína a 67 herní – kým by nepribudli ďalšie.