Zastavme hazard – Komu môžeš veriť? Tipni si!
1.714.227 obyvateľov
379.527 obyvateľov
425.923 obyvateľov
1 legálna prevádzka s automatmi.
0 legálnych prevádzok s automatmi.
99 legálnych prevádzok s automatmi. Po zrušení zákazu hazardu počet znovu stúpa.
336 automatov
0 automatov
2349 automatov
2 automaty na 10.000 obyvateľov
0 automatov na 10.000 obyvateľov
55,2 automatov na 10.000 obyvateľov!
Najlepšie mesto na život
Krásne čisté mesto so službami
Mesto hazardu, v ktorom vôľa 136.139 občanov nič neznamená!
*** 136.139 Bratislavčanov žiadalo petíciou zákaz hazardu. Po odovzdaní ukradli z magistrátu skoro polovicu ťažko vyzbieraných podpisov. 16 poslanci, ktorí podpísali petíciu za zákaz hazardu nakoniec za zákaz hazardu nezahlasovali. Sklamali Vás a zabudli, že sú Vašimi zástupcami. Zákaz hazardu sa podaril až na druhýkrát. Počas ročného zákazu hazardu klesol počet herní z 279 na 99! Kvôli poslancom, ktorí nehlasovali za zákaz hazardu nakoniec súd zrušil zákaz hazardu v Bratislave. Počet prevádzok ďalej bude stúpať. Pozrite si, kto ako hlasoval a nedajte hlas tým, ktorí nedali hlas Vám.
*** 136.139 Bratislavčanov žiadalo petíciou zákaz hazardu. Po odovzdaní ukradli z magistrátu skoro polovicu ťažko vyzbieraných podpisov. 16 poslanci, ktorí podpísali petíciu za zákaz hazardu nakoniec za zákaz hazardu nezahlasovali. Sklamali Vás a zabudli, že sú Vašimi zástupcami. Zákaz hazardu sa podaril až na druhýkrát. Počas ročného zákazu hazardu klesol počet herní z 279 na 99! Kvôli poslancom, ktorí nehlasovali za zákaz hazardu nakoniec súd zrušil zákaz hazardu v Bratislave. Počet prevádzok ďalej bude stúpať. Pozrite si, kto ako hlasoval a nedajte hlas tým, ktorí nedali hlas Vám.
Zákaz hazardu pomohol Viedni a Brnu, pomohol by aj Bratislave!
Zákaz hazardu bol súdom zrušený, počet herní bude stúpať!
Znova zaviedli hazard v Bratislave!
Vaše podpisy boli ukradnuté!

Komu môžeš veriť? Tipni si!

S ním ste prehrali! Smola!

S ňou ste prehrali! Smola!

S ním ste vyhrali! Gratulujeme!!!

S ňou ste vyhrali! Gratulujeme!!!

Zoznam poslancov Bratislavy

Sklamali Vašu dôveru!

Nehlasovali za zákaz hazardu!

MENO PRIEZVISKO MESTSKÁ ČASŤ, KANDIDUJE NA...
Ing. Katarína Augustinič na miestnu poslankyňu a na mestskú poslankyňu za MČ Nové Mesto

Ing. Vladimír Bajan na mestského poslanca za MČ Petržalka

Ing. Martin Borguľa na mestského poslanca a starostu MČ Staré Mesto

RNDr. Marta Černá na miestnu poslankyňu za MČ Staré Mesto

Ing. Milan Černý na mestského poslanca a starostu MČ Podunajské Biskupice

Ing. Martin Chren na mestského poslanca a starostu MČ Ružinov

Ing. Slavomír Drozd na miestneho poslanca, na mestského poslanca a starostu MČ Ružinov

PhDr. Ľudmila Farkašovská na miestnu poslankyňu, na mestskú poslankyňu a starostku MČ Petržalka

Marián Greksa na miestneho poslanca, na mestského poslanca a starostu MČ Petržalka

Ing. Peter Hanulík na mestského poslanca a starostu MČ Devínska Nová ves

Ing. Iveta Hanulíková na miestnu poslankyňu a na mestskú poslankyňu za MČ Karlova Ves

Peter Hochschorner na miestneho poslanca a na mestského poslanca za MČ Petržalka

Milan Jambor nekandiduje

Radovan Jenčík na miestneho poslanca a na mestského poslanca za MČ Rusovce

PaedDr. Oliver Kríž na miestneho poslanca, na mestského poslanca a starostu MČ Petržalka

JUDr., Ing. Martin Kuruc na mestského poslanca a starostu MČ Vrakuňa

Mgr., Ing. Radoslav Olekšák na miestneho poslanca, na mestského poslanca a starostu MČ Lamač

Ing. Roman Weinštuk na miestneho poslanca a na mestského poslanca za MČ Záhorská Bystrica

Nezradili Vás!

Hlasovali za zákaz hazardu!

MENO PRIEZVISKO MESTSKÁ ČASŤ, KANDIDUJE NA...
Ján Budaj na mestského poslanca za MČ Petržalka

Ing. Pavol Bulla na mestského poslanca MČ Karlova Ves

Mgr. Ján Buocik na mestského poslanca a starostu MČ Ružinov

Dana Čahojová na mestskú poslankyňu a starostku MČ Karlova Ves

Mgr. Ondrej Dostál na miestneho poslanca za MČ Staré Mesto

Gabriela Ferenčáková na mestskú poslankyňu a starostku MČ Čunovo

Mgr. Gábor Grendel na mestského poslanca za MČ Staré Mesto

Ing. Ján Hrčka na mestského poslanca a starostu MČ Petržalka

Izabella Jégh na miestnu poslankyňu a na mestskú poslankyňu za MČ Podunajské Biskupice

Ing. Juraj Káčer na miestneho poslanca a na mestského poslanca za MČ Dúbravka

Ing., arch. Branislav Kaliský na mestského poslanca za MČ Ružinov

Ing. Viera Kimerlingová na mestskú poslankyňu za MČ Petržalka

Ing. Ignác Kolek nekandiduje

JUDr. Tomáš Korček na miestneho poslanca a na mestského poslanca za MČ Nové Mesto

JUDr. Richard Mikulec na miestneho poslanca a na mestského poslanca za MČ Nové Mesto

Ing. Ján Mrva za primátora Bratislavy

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá na miestnu poslankyňu, na mestskú poslankyňu a starostku MČ Petržalka

Mgr. Peter Pilinský na mestského poslanca a starostu MČ Rača

MUDr. Iveta Plšeková na miestnu a mestskú poslankyňu za MČ Petržalka a za primátorku Bratislavy

Ing. Katarína Šimončičová na miestnu poslankyňu a na mestskú poslankyňu za MČ Ružinov

Ing., arch. Lucia Štasselová na miestnu poslankyňu a na mestskú poslankyňu za MČ Ružinov

Ing. Soňa Svoreňová na mestskú poslankyňu za MČ Vrakuňa

Ing. Jarmila Tvrdá na miestnu poslankyňu za MČ Vrakuňa

JUDr. Mgr. Jozef Uhler na mestského poslanca a starostu MČ Jarovce

JUDr. Milan Vetrák PhD. na miestneho poslanca a na mestského poslanca za MČ Petržalka

Mgr. Zdenka Zaťovičová na mestskú poslankyňu za MČ Dúbravka

Mgr. Rastislav Žitný nekandiduje

Deklarácia Zastavme hazard

“Som za zákaz hazardu v obci!“

Ja, kandidát v komunálnych voľbách 2018,
uznávam rovnosť všetkých ľudí a ich právo na dôstojnosť, bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie,

uznávam hodnoty harmonickej a stabilnej rodiny a manželstva ako najlepšej ochrany pred závislosťami u detí zakotvené v Ústave SR a v zákone o rodine,

uvedomujem si, že nekontrolované šírenie hazardu prekročilo všetky rozumné medze, prináša obete na životoch, rozpad rodín, obrovskú záťaž pre štát a obec, ale najmä pre bežných občanov, ktorí kvôli zvýšenej kriminalite častejšie čelia krádežiam, lúpežiam, podvodom a iným trestným činom, pri ktorých je motiváciou páchateľov zabezpečiť si peniaze na hazard,

uvedomujem si, že ochrana pred hazardom vyžaduje skutočné rázne kroky, nie iba kozmetické úpravy,

uznávam, že občania obce majú právo vedieť, ako budem hlasovať,

chcem deklarovať svoj verejný prísľub svojim voličom a občanom Slovenskej republiky, že budem presadzovať zákaz hazardu v obci a tiež podľa mojich možností aj na celoštátnej úrovni a že budem bez ohľadu na politickú orientáciu predkladateľa hlasovať za každý dobrý návrh v prospech zákazu hazardu (ak to nebude možné, za jeho najväčšie obmedzenie) a

preto verejne sľubujem, že ak budem zvolený do funkcie, na ktorú kandidujem:

 1. Neprijmem úplatok ani nebudem konať tak, aby som svojim konaním vzbudil podozrenie, že som úplatok prijal.
 2. Budem plne rešpektovať vôľu občanov mojej obci či meste a v prípade predloženia petície za zákaz umiestnenia herní a kasín budem podporovať a hlasovať za prijatie všeobecne záväzného nariadenia podľa vôle občanov, ktorí túto petíciu predložili.
 3. Nebudem občanov presviedčať, že sa problematike hazardných hier nerozumejú a sľubovať im tzv. “reguláciu”, ktorú zákon o hazardných hrách v mojej obci/meste reálne neumožňuje.
 4. Kým to nebude chcieť väčšina obyvateľov a kým nebude zákon o hazardných hrách umožňovať obmedzenie počtu herní a kasín v obci/meste a obmedzenie počtu herných zariadení v prevádzkach nikdy nepodporím iba tzv. “reguláciu” hazardných hier.
 5. Do 31.10.2018 zašlem a zverejním listy predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi financií Slovenskej republiky, v ktorých ich požiadam, aby vláda predložila NR SR návrh zákona, ktorý zruší povinnosť predložiť na zákaz hazardu v obci petíciu s podpismi 30 % obyvateľov obce, (či 15 % obyvateľov Bratislavy a Košíc) a tak umožní mestám a obciam efektívne zakázať hazardné hry v záujme ochrany verejného zdravia pred následkami patologického hrania. Zároveň ich požiadam, aby podporili zmenu zákona o hazardných hrách tak, aby obce samé mali možnosť (i) obmedziť počet herní a kasín v obci, (ii) obmedziť maximálny počet herných zariadení v týchto prevádzkach ako aj (iii) obmedziť maximálny počet herných zariadení v obci.
 6. Budem hlasovať za všetky dobré a vhodné opatrenia k tomu, aby sa poskytla pomoc rodinám ohrozeným hazardom a patologickým hráčstvom a všetkým jej členom.

V máji 2015 bola spustená petícia za Bratislavu bez hazardných hier, ktorej cieľom bolo prijatie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by sa úplne zakázali herne a kasína v Bratislave. V tom čase zákon umožňoval zakázať všetky herne a kasína alebo žiadne. Drvivá väčšina poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy petíciu proti hazardu podpísala. Už v roku 2012 mesto žiadalo, aby bola do zákona o hazardných hrách pridaná možnosť regulovať hazardné hry podľa jednotlivých mestských častí. Tieto pripomienky však Ministerstvo financií SR zamietlo.

V júni 2016 bola petícia proti hazardu so 136.139 podpismi Bratislavčanov odovzdaná na magistráte hlavného mesta Bratislavy. Petičné hárky skoro s polovicou podpisov boli z magistrátu ukradnuté. Krádež vyvolala neuveriteľné pobúrenie a novelu zákona, ktorým sa zmenila hranica potrebného počtu podpisov pre Bratislavu a Košice z 30% obyvateľov na 15% obyvateľov. Petícia tak mohla byť zákonne prerokovaná. Drvivá väčšina poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy dokonca aj hlasovala za to, aby bola petícia vybavená tak, že sa jej vyhovie a hazard sa zakáže.

Po pár týždňoch zrazu bola situácia iná … a 17 poslanci zrazu za zákaz hazardu nehlasovali! Čo sa stalo s týmito poslancami za pár týždňov? Ako im majú veriť ich voliči ich iné sľuby?
Po opakovanom hlasovaní v marci 2017 bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie s účinnosťou od 1.5.2017, ktorým sa zakazovali všetky herne a kasína v Bratislave pričom tieto mali postupne zanikať, nakoľko mali vydané licencie na dobu určitú s rôznou dobou trvania. V čase prijatia tohto nariadenia sa v Bratislave nachádzalo 279 prevádzok (z toho 153 herní a kasín), v ktorých sa nachádzalo 746 výherných prístrojov, 2243 videohier a 83 elektromechanických ruliet, spolu 3072 zariadení.

K 31.12.2017 zanikli všetky licencie na výherné prístroje, ktoré sa nachádzali v herniach a zo 746 výherných prístrojov ostalo 396, ktoré sa nachádzajú v kasínach. Počet videohier klesol v januári 2018 na 1939 a počet elektromechanických ruliet na 14, pričom počet herných zariadení v Bratislave klesol o 23,5% na 2349. Kritici zákazu tvrdia, že dôvodom poklesu je novela zákona, ktorá zakazuje prevádzkovateľ výherné prístroje, videohry a elektro-mechanické rulety mimo herní a kasín, ktoré majú minimálne 12 takýchto zariadení.

Pravdou však je, že Bratislava je jediným krajským mestom na Slovensku, ktoré zaznamenalo pokles počtu herných zariadení. V ostatných krajských mestách klesol počet prevádzok o tretinu až o polovicu, no počet herných zariadení neklesol. V Košiciach ostal počet herných zariadení zachovaný, v iných mestách stúpol.

Obec Prevádzok 2016 Zariadení 2016 Prevádzok 2018 Zariadení 2018
Banská Bystrica 65 494 35 575
Bratislava 279 3072 99 2349
Košice 177 1344 83 1344
Nitra 67 643 43 757
Prešov 62 566 38 610
Trenčín 59 440 31 499
Trnava 57 406 26 520
Žilina 78 637 43 764

V januári 2018 sa v Bratislave nachádzalo 99 herní a kasín, pričom väčšina z nich mala licencie platné do 31.12.2018. To znamená, že od januára 2019 mohlo v Bratislave ostať už len jedno kasíno s 54 hernými zariadeniami.

Od januára 2022 by bola Bratislava bez herní a kasín (dovtedy očakávame ešte 2 zmeny zákona o hazardných hrách).

Poslanci, ktorí nehlasovali za zákaz hazardu dali do rúk hazard lobby, prokuratúre a  Krajskému súdu v Bratislave zbraň, pre ktorú súd zákaz hazardu zrušil. Zrušenie zákazu hazardu začalo platiť okamžite. Môžu sa vydávať ďalšie licencie na herne a 

kasína. Hlavné mesto síce podalo kasačnú sťažnosť, ale ak Najvyšší súd SR nerozhodne do šiestich mesiacov, zákaz hazardu nestratí len účinnosť, ale aj platnosť. Potom už bude jedno ako súd rozhodne, lebo bude treba absolvovať celý proces zbierania petície a hlasovania o zákaze hazardu odznova.

Je úplne jedno, či budeme musieť znovu zbierať podpisy od začiatku.  Bratislava si zaslúži lepších poslancov, ako tých, ktorí odignorovali vôľu 136 tisíc Bratislavčanov!

Viedeň

Vo Viedni sa nachádza jedno kasíno s 294 automatmi a 42 ruletami. Okrem neho existuje asi desať kartových klubov, ktoré sa tiež nazývajú kasína, ale výherné prístroje, videohry a elektromechanické rulety sa v nich neprevádzkujú. Okrem toho existujú aj športové kluby, kde sa premietajú živé prenosy športových zápasov a v priestoroch týchto klubov sú umiestnené stávkové terminály, na ktorých je možné uzavrieť kurzovú stávku.

Brno

V Brne platí od 15.7.2017 vyhláška, ktorá reguluje hazardné hry podľa nového zákona 186/2016 Sb. o hazardních hrách. Táto vyhláška úplne zakazuje technické hry (u nás výherné prístroje, videohry, elektromechanické rulety). Povoľujú sa len 2 prevádzky, v ktorých je možné hrať bingo, živé hry (karty, kocky, živá ruleta) a turnaje malého rozsahu (kartové turnaje od 3 do 90 hráčov).

Porovnanie

Napriek tomu, že hazardné hry vo Viedni sú prísne regulované a koncentrácia výherných prístrojov, videohier a elektromechanických ruliet je len 2 zariadenia na 10 000 obyvateľov (28,1-krát menej ako v Bratislave), podľa rebríčka poradenskej spoločnosti Economist Intelligence Unit je Viedeň najlepším mestom pre život na svete. Budapešť sa v tomto rebríčku nachádza na lepšom umiestnení ako Bratislava. Viac hazardu v meste neznamená aj kvalitnejšie podmienky pre život.

Mesto Viedeň Brno Bratislava
Obyvatelia 1 714 227 379 527 425 923
Legálne prevádzky s automatmi 1 0 99
Legálne automaty 336 0 2349
Automaty / 10 000 obyvateľov 2.0 0.0 55.2

Porovnanie Bratislavy a iných miest:

 • Viedeň má 2 automaty na 10 000 obyvateľov, Bratislava 55 automatov na 10 000 obyvateľov. Od januára ich mohlo byť 54 na celé mesto.
 • Viedeň má 1 kasíno, kde sa dá hrať na automatoch a ruletách. Bratislava ich má 4 a k tomu ďalších 95 herní. Od januára mohlo ostať len jedno kasíno.
 • Viedeň s 1700 000 obyvateľmi má 336 automatov a ruliet. 4-krát menšia Bratislava ich má 2349. „Regulácia“ by ich nechala 1849 kým by nepribudli ďalšie.
 • Budapešť má 6 automatov na 10 000 obyvateľov, Bratislava 55 automatov na 10 000 obyvateľov. Od januára ich mohlo byť 54 na celé mesto.
 • Budapešť má 5 kasín, kde sa dá hrať na automatoch a ruletách. Bratislava ich má 4 a k tomu ďalších 95 herní. Od januára mohlo ostať len jedno kasíno.
 • Budapešť s 1700 000 obyvateľmi má 922 automatov a ruliet. 4-krát menšia Bratislava ich má 2349. „Regulácia“ by ich nechala 1849 kým by nepribudli ďalšie.
 • V Prahe s 1 300 000 obyvateľmi je povolených 101 kasín. 425 000 Bratislava má 99 herní a kasín.
 • V Brne si na výhernom automate, videohernom termináli ani elektromechanickej rulete nezahráte. V Bratislave ich ostalo 2349 a samotná hra je bez limitov.
 • Bratislava má 55 automatov na 10 000 obyvateľov. Ak by bol zákaz herní schválený na prvý raz, od januára by ich bolo menej ako 2 na 10 000 obyvateľov.
 • Bratislava má 55 automatov na 10 000 obyvateľov. Ak by prešla „regulácia“, ostalo by ich viac ako 43 na 10 000 obyvateľov kým by nepribudli ďalšie.
 • Viete si predstaviť len 1 kasíno pre Bratislavu? Ak by bol zákaz herní schválený na prvý raz, najbližšie 3 roky by sme ho mali. Ak by prešla „regulácia“, ostali by 4 kasína a 67 herní – kým by nepribudli ďalšie.